ACC opad: 10M
ACC sled (opad, lub podparcie jeśli będzie łatwiej): 10M+7M (większy ciężar)+10M+10M+7M(większy ciężar)
R: full -ciezar 15%/25%/15%/15% masy ciała

Tempo eks 80% (kolce lub buty, start z lekkiego przechylenia lub podparcia, ruszasz żwawo, potem szybko mechanicznie ale luźno, z dużą kontrola zapasu, na koniec 10m przed metą zwalniasz): 70+70+70+70 R: wb